/ Avslutade projekt / Rubizmo – affärsmodeller för landsbygdsföretag

Projekt

Rubizmo – affärsmodeller för landsbygdsföretag


Inom ramen för EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 finns projektet ”Rubizmo – Affärsmodeller för landsbygdsföretag ”

Projektet har avgränsats till tre sektorer: livsmedel, bioekonomi och ekosystemtjänster. Det finns flera olika mål med projektet som pågår till och med april 2021.

  • Ett virtuellt bibliotek med fallstudier av innovativa och fungerande affärsmodeller
  • Riktlinjer kring hur man skapar goda förutsättningar för att möjliggöra utveckling av affärsmodellerna – till stöd för myndigheter och nätverk  
  • En verktygslåda för fungerande klusterbildning och utveckling av affärsnätverk i landsbygdssammanhang  
  • Ett utvecklingsverktyg för stöd till enskilda entreprenörer att analysera sin situation och utveckla en affärsmodell som bäst passar deras verksamhet.

Dessa verktyg ska i projektet testas i skarpt läge i samarbete med befintliga stödjande aktörer. Rubizmo ska inte bli en ny spelare inom affärsrådgivning, men ska utveckla verktyg som rådgivare kan ha nytta av.

Detaljer

Projektnamn:

”Rubizmo – Affärsmodeller för landsbygdsföretag ”

Finansiärer:

SLU

Projektägare:

SLU

Projektledare:

Thomas Norrby, SLU

Projektdeltagare: 

SLU, Rise, Vreta Kluster, Almi, Coompanion, Hushållningssällskapet, LRF, Länsstyrelsen Jämtlands län, Matlust, Leader Bohus kust-och gränsland, Landsbygdsnätverket, Naturbruksskolornas förening, Naturturismföretagen

Projekttid:

2018-05-01 – 2019-04-30

Fler projekt