/ Avslutade projekt / Östgötaproducerade livsmedel lanseras för offentliga kök

Projekt

Östgötaproducerade livsmedel lanseras för offentliga kök


Östgötsk mat ska bli mer tillgänglig och skapa större lönsamhet för producenterna. Målet med projektet är att forma nya marknadskanaler till offentliga kök och att skapa affärsrelationer med kostchefer och kockar så att de blir goda ambassadörer för lokala råvaror.

På ett attraktivt sätt ska utbudet av lokal mat göras tillgängligt och tydligt för kostansvariga inom offentliga kök. Mångfalden av nära matproduktion är en förmån för kommunerna, och en affärsrelation med producenterna ger i slutänden möjlighet att tillaga och servera måltider av yttersta kvalitet.

Östergötland är ett odlingslandskap med omfattande produktion av livsmedel i hela livsmedelskedjan. Bland annat distribueras mjölk till EMÅ mejeriet och Arla, nöt till Bjursunds slakteri och Scan, gris till Scan och kyckling till Guldfågel och Kronfågel. Under senare år har EU:s lagverk tydliggjort och förenklat möjligheter för fler och mindre leverantörer att lämna anbud vid offentlig livsmedelsupphandling. Men eftersom konkurrensen med importerade varor är stor krävs att producenterna själva deltar allt mer i upphandling, marknadsföring och försäljning, inte minst genom att påvisa vilka mervärden den svenska produktionen har. Mervärden som bland annat rör lagverket kring djuromsorg, minimal antibiotikaanvändning och ansvar för miljön.

Östergötlands kommuner har antagit en livsmedelsstrategi, som förespråkar ökad andel

lokalproducerade livsmedel i offentliga kök. På Vreta Kluster finns kontaktytor som kan förmedla kontakter och koordinera utbud och efterfrågan.

Målet med projektet i länet är att utveckla affärsrelationen, understödja upphandling och få bestående effekter där de personer som ytterst står för den dagliga beställningen av livsmedel blir uppmärksamma på mervärden, agerar som ambassadörer för produkten och väljer rätt inköp.

Detaljer

Projektnamn:

Östgötaproducerade livsmedel lanseras för offentliga kök

Finansiärer:

Leader Folkungaland och Jordbruksverket
Europeiska jordbruksfonden för lantbruksutveckling

Projektägare:

Vreta Kluster

Projektledare:

Christina Enudd Nordström, Vreta Kluster

Projektdeltagare:

LRF, Leanlink Kost & Restaurang, Region Östergötland, Östgöta Trädgårdshall samt MOEK

Projekttid:

Slutdatum: 2022 11 30

Fler projekt