/ Avslutade projekt / Nyskapande helhetskoncept för snabb bemanning inom gröna näringen för att säkra svensk matproduktion

Projekt

Nyskapande helhetskoncept för snabb bemanning inom gröna näringen för att säkra svensk matproduktion


Projektet Nyskapande helhetskoncept för snabb bemanning inom Gröna Näringen för att säkra svensk matproduktion drevs av LRF Östergötland, Samordningsförbundet och Vreta Kluster i nära samarbete med Vreta utbildningscentrum. Det var en bemanningslösning som snabbt skulle matcha tillgänglig arbetskraft med företag i de gröna näringarna som har behov av arbetskraft.

Om projektet

Projektet ”Nyskapande helhetskoncept för snabb bemanning inom Gröna Näringen för att säkra svensk matproduktion” ville möjliggöra att arbetskraft med kort varsel kunde få utbildning och arbete inom den gröna näringen. Målet var att minska arbetsbristen inom de gröna näringarna under säsong och säkra den inhemska livsmedelsproduktionen.

Gröna Näringen riskerade på grund av coronakrisen att få brist på arbetskraft i sin mest arbetsintensiva period, då krisen gjorde att gästarbetare som vanligtvis kom inte kunde göra det. Samtidigt fanns mer tillgänglig arbetskraft i Sverige än tidigare på grund av de direkta negativa konsekvenserna av corona med uppsägningar och konkurser.

Projektets bemanningslösning möjliggjorde att snabbt matcha företagens behov med tillgänglig arbetskraft genom bland annat snabbutbildning, sammansättning av arbetslag och logistiklösning i ett helhetskoncept utan krångel för lantbruksföretagen. Projektet drevs tillsammans av LRF, Samordningsförbundet och Vreta Kluster som tillsammans representerar flera behovsägare.

Syftet med projektet var att möjliggöra att friställd arbetskraft på kort varsel kunde börja jobba inom gröna näringen. Projektet möjliggjorde också en bemanningslösning långsiktigt för gröna näringen där personer som står utanför arbetsmarknaden även i icke corona-tider kunde få fast sysselsättning året om inom gröna näringen . Målet är att ta fram och testa ett bemannings-system bestående av matchning, utbildning, arbetsledarutbildning och logistik/transportlösning som möjliggör att säkra arbetskraftsbehovet.

Långsiktigt blir det en lösning som kommer att kunna implementeras i ordinarie verksamheter och därmed möjliggöra fler svenska arbetstillfällen i de gröna näringarna vilket gynnar företag, arbetsmarknad och enskilda individer i Sverige. Projektet bidrar också till att säkra den långsiktiga försörjningen av inhemsk produktion av livsmedel.

Detaljer

Projektnamn:

Nyskapande helhetskoncept för snabb bemanning inom Gröna Näringen för att säkra svensk matproduktion

Projektägare:

Vreta Kluster AB

Projektparter:

LRF, Samordningsförbundet centrala Östergötland

Projektledare:

Henrik Wemmert, Vreta Kluster

Finansiär:

Vinnova

Fler projekt