/ Avslutade projekt / Minskad ammoniakavgång i värphönsstallar

Projekt

Minskad ammoniakavgång i värphönsstallar


Projektet avser att ta fram nya innovativa metoder för hur man kan arbeta med ammoniakavgång i värphönsstallar med frigående höns.

De långsiktiga målen med projektet är att uppnå en positiv påverkan på miljön, på företagens ekonomi, djurhälsan, arbetsmiljön och energianvändning. Projektet består i att sammanställa kunskap om befintlig teknik på området, genomföra litteraturstudier för att undersöka vilka metoder som används, undersöka andra branscher rörande vilka tekniker och lösningar som finns tillgängliga samt genomföra fältförsök för att testa olika skötselrutiner och strömaterial. Dessutom ska en internationell resa genomföras för erfarenhetsutbyte liksom sammanställning av en projektrapport och anordnande av en konferens för spridning av resultat.

 

Detaljer

Projektägare:

Energikontoret Östra Götaland

Projektledare:

HIR Skåne

Finansiärer:

Jordbruksverket
Svenska Ägg

Vreta Klusters roll:

Samarbetspartner

Projekttid:

2017 – 2019

Fler projekt