/ Avslutade projekt / Könssortering av befruktade ägg

Projekt

Könssortering av befruktade ägg


Varje år kläcks miljoner kycklingar för äggproduktion, men av naturliga själ är det bara hönorna som är intressanta för äggnäringen. Nu presenterar Linköpings universitet en unik lösning för att sortera ut tuppäggen redan dag ett – och spara både matsvinn, arbete och ekonomi.

Metoden som tagits fram vid Linköpings universitet är unik för att den verkar fungera redan på äggkläckningsdagen. Projektet ska inledningsvis bekräfta att sorteringsmetoden fungerar för fler befruktade ägg än de som ingick i förstudien, som utgjordes av ett examensarbete.

I förstudien visas att äggen emitterar gaser som till viss del är olika för tupp, höna och obefruktade ägg. Detta kan detekteras med analysinstrument i labbet redan innan ruvningen kommit igång. Nästa steg är just att verifiera att gaserna kan upptäckas med gassensorer, vilket i så fall kan bli en kommersiellt gångbar metod. Ett mätinstrument kan sedan utformas, som snabbt och effektivt sorterar äggen, och därefter kan mätmetoden inkluderas i ägghanteringen på äggkläckeriet för att på ett kostnadseffektivt sätt sortera ut obefruktade ägg och tuppägg.

Det är just mätutrustningen och tekniken kring mätningen som skiljer äggen åt som kan säljas. Man ser att en kommersialisering kan vara aktuell inom en femårsperiod. Kunder är världens alla äggkläckerier. Nyttan med den nya metoden är att kläckerierna sparar yta, arbete och ekonomi. De bortsorterade äggen kan konsumeras vilket också innebär att matsvinnet minskas. Till detta kommer dessutom en etisk vinst i att tuppar inte behöver avlivas på grund av att de inte har något användningsområde.

Detaljer

Projektnamn:

Könssortering av befruktade ägg

Finansiärer:

Agtech 2030 och Svenska Ägg

Projektägare:

Linköpings universitet/Agtech 2030

Projektledare:

Helene Oscarsson, Vreta Kluster, och Per Frankelius, Linköpings universitet

Projektdeltagare:

Linköpings universitet samt Svenska Ägg. Swedfarm bistår med befruktade ägg och ruvar efter mätningen fram äggen för att säkerställa resultatet.

Fler projekt