/ Avslutade projekt / Kommunikationsplattform Länsstyrelsen

Projekt

Kommunikationsplattform Länsstyrelsen


Syftet med Östergötlands livsmedelsstrategi är att öka konsumtionen och produktionen av lokal mat. En gemensam kommunikationsplattform och en rad goda exempel ska nu leda fram till att målen nås.

För att förverkliga målen i livsmedelsstrategin pågår många olika aktiviteter hos företag, organisationer och offentliga aktörer – allt för att öka konsumtionen och produktionen av lokalproducerad mat. Många av dessa aktiviteter syftar till att skapa en större efterfrågan från offentliga aktörer, och att korta kedjorna mellan producent och konsument.

Projektets strategi är att beskriva mervärdena av ökad produktion av lokalproducerad mat – såsom ekosystemtjänster, livsmedel, landsbygdsutveckling, fredsbevarande faktorer, beredskap i händelse av kriser, måltidsupplevelser, teknikutveckling, ekonomisk motor, kulturlandskap och fossilfria naturprodukter med mera. Det ska ske på den gemensamma kommunikationsplattformen och via ökade kommunikationsinsatser.
Man ska också bland annat lyfta fram länets möjligheter att producera bra mat och visa goda exempel på sådant som görs med hjälp av pengar från landsbygdsprogrammet, samt bjuda in till delaktighet inom ramen för projektet Gröna näringar 3.0, inklusive livsmedelsstrategin och andra angränsande projekt vid Vreta Kluster.

Ett av delmålen i projektet är att få allt fler att känna till livsmedelsstrategin och det arbete som pågår, för att fler ska kunna delta och initiera aktiviteter. Målgrupperna är allmänheten, konsumenter, skolor, tjänstemän, politiker, livsmedelsföretag, lantbrukare, rådgivningsföretag, kockar och handeln.

Detaljer

Projektnamn:

Kommunikationsplattform Länsstyrelsen

Projektägare:

Länsstyrelsen Östergötland

Projektledare:

Helene Oscarsson, Vreta Kluster

Projektdeltagare:

Länsstyrelsen, Region Östergötland, Vreta Kluster, Östgötamat och Hushållningssällskapet.

Fler projekt