/ Avslutade projekt / Kampanjplattform ”Vi Gör’t”

Projekt

Kampanjplattform ”Vi Gör’t”


– För ökad stolthet, kompetens och handlingsförmåga i resurseffektiva Östergötland

I Östergötland finns det bred och djup kunskap inom miljöteknik, i gröna näringar och i hållbarhetsfrågor. Kunskapen och kompetenserna finns inom lärosäten som universitet och högskolor, likaväl som ute i företag och organisationer. Östergötland är i världsklass!

Osvuret är bäst men positionen är inte uttalad av någon annan region i landet.

Förmågan att kommunicera ut all denna kompetens och dess möjligheter är sämre. Kännedomen bland allmänheten är låg. Den är fylld av missuppfattningar och helhetsbilden är suddig och splittrad.

Med detta som utgångspunkt har representanter från Vreta Kluster, Linköpings Universitet, Energikontoret Östra Götaland, Cleantech Östergötland, Energifabriken, Crearum och Envima tillsammans arbetat fram kommunikativa grunder till ett förslag för att förändra detta.

Ambitionen är att ge en samlad, stolt och positiv bild av hur mycket bra arbete och tillgångar som sker och finns i Östergötland. Genom att berätta historierna på ett intressant sätt fylls ett behov som kanske inte är uttalat, men som ger många vinnare om det lyckas. Att göra regionen ännu mer attraktiv för studenter, forskare, samhälle och näringsliv!

Kommunikativa plattformar kan se ut på många vis. Vi har valt att presentera våra tankar och idéer genom att komprimerat visualisera dem. Bra kommunikation handlar mycket om känslor. Det är lättare att ta ställning till bilder och budskap, än till något som du får redovisat i löptext.

Detaljer

Projektägare:

Energikontoret Östra Götaland

Projektdeltagare:

Vreta Kluster
Linköpings Universitet
Cleantech Östergötland
Energifabriken
Crearum
Envima

Projektledare:

Helene Oscarsson, Vreta Kluster

Finansiär:

Region Östergötland

Projekttid:

2016-01-01–2016-12-31

Fler projekt