/ Avslutade projekt / IPM ökar produktionen i grönsaksproduktion

Projekt

IPM ökar produktionen i grönsaksproduktion


I projektet ”IPM ökar produktionen i grönsaksproduktion” erbjuds nu grönsaksproducenter att få rådgivning kring Integrated Pest Management (IPM). Målet med projektet är att deltagande odlare får ökad produktion, effektivitet samt att skapa förutsättningar för ett bättre ekonomiskt resultat.

Integrerat växtskydd, IPM, eller integrerad växtkontroll IPC, handlar om en hållbar användning av växtskyddsmedel. Genom att kombinera olika typer av åtgärder bekämpar du ogräs, svampsjukdomar och skadeinsekter i din odling. Målet är att förebygga växtskyddsproblem, bevaka skaderisken i dina odlingar/fält, behovsanpassa åtgärderna samt följa upp och utvärdera bekämpningsåtgärderna.

Som deltagande odlare i projektet erbjuds man hjälp med:

  • Löpande graderingar av olika skadegörare
  • Enskild rådgivning i fält

Projektet följde två växtsäsonger med start 2020 och avslutning hösten 2021.

Kurser om IPM

I projektet kommer även ett paket med kurser att erbjudas grönsaksodlare. Kurserna kommer innehålla ett antal träffar med innehåll om:
  • Grödans sortval Växtföljd, sådd och avstånd mellan plantorna.
  • Hantera ogräs och förberedelse för ogräshämning under odlingssäsong
  • Scouting metoder och graderingssätt
  • Skadegörares påverkan på planta och sina naturliga fiender.
  • Effekten av skadegörare beroende på grödan, deras generationer, livscykel, lämplig miljö, etc
  • Tidpunkten för bekämpningsmedel – användningar och konsekvenser

Kontaktperson och utförare av rådgivningen är Baan Hami, hortonom från Irak. Tel: 073-543 34 85

E-post: baan.hami@gfbradgivning.se.

 

Detaljer

Projektägare:

Vreta Kluster

Projektledare:

Henrik Wemmert, Vreta Kluster

Finansiärer: 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt medfinansieras av Lovanggruppen, Hermelins grönsaker, Hushållningssällskapet Östergötland och MOEK.

Fler projekt