/ Pågående projekt / Innovation och utveckling – Uppdrag Linköping

Projekt

Innovation och utveckling – Uppdrag Linköping

Detta samverkansuppdrag syftar till utveckling och omställning av befintliga företag inom gröna näringar samt att bidra till att nya långsiktigt hållbara företag inom gröna näringar etableras eller startas i Linköping.

Vreta Kluster är ett innovations- och utvecklingscentrum för gröna näringar och finns till för alla som verkar inom jordbruk, skogsbruk, mat, djurhållning, förnybar energi, vattenbruk och trädgård. Vreta Kluster grundades 2011 då som ett projekt för att bidra till att skapa jobb, utveckling och tillväxt inom gröna näringar i Östergötland. År 2017 blev Vreta Kluster ett aktiebolag som ägs av Sankt Kors. Idag är Sankt Kors Fastigheter majoritetsägare av Vreta Kluster, därutöver finns ett antal privata aktieägare. I styrelsen finns representation från Sankt Kors Fastigheter, Region Östergötland och de gröna näringarna. Vreta Klusters verksamhet är uppdelad i fyra verksamhetsområden, Innovation och utveckling, Utbildning, Möten och konferenser och Företagspark. Det är inom ramen för verksamhetsområdet Innovation och utveckling som Linköpings kommun och Vreta Kluster samverkar. Detta verksamhetsområde delfinansieras idag av Region Östergötland och Linköpings kommun. 

Syfte och mål

I linje med Linköpings kommuns näringslivsprogram och Vreta Klusters vision 2030 syftar detta samarbete till utveckling och omställning av befintliga företag inom gröna näringar samt att bidra till att nya långsiktigt hållbara företag inom gröna näringar etableras eller startas i Linköping. Detta ska ske i nära samverkan med innovationsstödsystemet i allmänhet och Linköping Science Park och Lead inkubator i synnerhet.

Det gemensamma målet är att skapa en nationellt och internationellt erkänd nod för hållbar innovativ utveckling inom gröna näringar. Tillsammans knyter Linköpings kommun och Vreta Kluster samman innovationskraften som finns i stad och omland. På så sätt främjas en hållbar tillväxt och fler kvalificerade arbetstillfällen i kommunen skapas. Detta bidrar till en ökad skattekraft som ger kommunen möjlighet att leverera god service till invånarna i Linköping. Samarbetet avser Vreta Klusters verksamhetsområde Innovation och Utveckling för att säkerställa ett utvecklings- och innovationscentrum för gröna näringar.

Aktiviteter

Vreta Kluster ska erbjuda nätverk, kunskap, samarbeten, inspiration samt utveckling och omställning till företag och entreprenörer inom gröna näringar i Linköping. Tillsammans ska Linköpings kommun och Vreta Kluster verka för att företag inom gröna näringar utvecklas och växer här i kommunen. Vreta Kluster verkar som en aktiv aktör i innovationsstödssystemet och vänder sig till företag och entreprenörer inom de gröna näringarna. Därutöver ska Linköpings kommun och Vreta Kluster verka för ett ökat entreprenörskap och nyföretagande inom gröna näringar. Det görs till exempel genom samverkan med Ung Företagsamhet, Nyföretagarcentrum och Drivbänk.

Detaljer

Projektnamn:

Innovation och utveckling – uppdrag Linköping

Finansiärer:

Linköpings kommun

Projektägare:

Vreta Kluster

Projektledare:

Maria Källming

Projektparter

Linköpings kommun, Vreta Kluster

Samarbetsparter:

Linköping Science Park, Lead Incubator, Ung Företagsamhet, Nyföretagarcentrum, Drivbänk

Projekttid:

210101 – 231231

Fler projekt