/ Avslutade projekt / Grönovation

Projekt

Grönovation


-Nya koncept för att organisera användardrivna innovationsprocesser inom gröna näringar

Projektet ska utveckla spetskunskap om hur innovationer kan stimuleras inom de alltmer högteknologiska gröna näringarna. Projektet kretsar kring nya organiseringsformer för innovation, där samspel mellan juridiska aktörer är centralt.

En massiv ökning av livsmedels-, energi- och naturfiberbehov väntas under de kommande åren. Samtidigt ökar konkurrensen. Därtill kommer ökade miljökrav. Ekvationen ökad produktivitet, lönsamhet trots hård konkurrens och ökad miljöhänsyn går inte ihop om man tänker traditionella arbetssätt och verktyg. Nya innovativa koncept är angelägna.

Vi ska också göra fältexperiment. Det kan handla om att plantera en nyhet hos en användare (t.ex.en lantbrukare) och sedan extrahera synpunkter och idéer från användaren. Projektet handlar alltså om att iscensätta utvecklingsprojekt där samarbete sker mellan utvecklare och användare. Dialogen mellan utvecklare och användare förväntas handla om behov, erfarenheter från tester och inte minst tankar kring hur en viss nyhet borde vidareutvecklas för att fungera i användarens miljö. Att finna bästa möjliga kommunikationsformer är en central del, och inkluderar framtagning av dialoginstrument (modeller för semistrukturerade intervjuer och principer för visuell dokumentation).

Kort sagt innebär projektet att utröna och pröva nya sätt att driva fram innovationer inom jord- och skogssektorn för att sedan dra ut generella lärdomar som bl.a. kan bilda grund för en ny mer principiell modell eller teori. Ett starkt kompetensteam står bakom projektet, som kommer bland annat att ha Vreta Kluster som central aktivitetsarena.

Detaljer

Projektägare:

Linköpings universitet

Projektdeltagare:

3M Svenska
Agroväst
AgroÖst
Biototal
Cre8it
Elmia
Energiutvecklarna Norden (inkl. Teknikfabriken)
Hushållningssällskapet i Östergötlands län
Interactive Institute
JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik
Lantmännen R&D
Linköpings universitet
Lovanggruppen
Prodelox
Region Östergötland
SLU
SLU Holding
SmartPlanes
SMHI
SSAB
Svenska Mätanalys
Tolefors Gård
VicVision
Vreta Kluster

Projektledare:

Per Frankelius, Universitetslektor, docent. LIU

Finansiär:

Vinnova

Projekttid:

2014-04-01 – 2016-04-01

Fler projekt