/ Avslutade projekt / Grön Ökad Digitalisering för Affärsutveckling – GÖDA

Projekt

Grön Ökad Digitalisering för Affärsutveckling – GÖDA

Projektet Grön Ökad Digitalisering för Affärsutveckling, GÖDA, har som syfte att kartlägga vilka möjligheter och utmaningar lokala livsmedelsproducenter och mathantverkare står inför kopplat till digitaliseringen och att åtgärda kunskapsluckorna som hittas med hjälp av korta utbildningar och seminarier. Målet med detta är att öka konkurrenskraften för svenska närproducerade livsmedel.

Film om digital marknadsföring:

Här presenteras en film som producerats inom projektet. Jonatan Carlsson, Priscia, föreläser om hur man som företagare kan lyckas med digital marknadsföring.

Digitalisering som möjliggörare – föreläsning med Jonatan Carlsson, Priscia

Här nedan presenteras några utvalda klipp ur denna film.

Ett exempel på ett bolags framgångsrika digitala marknadsföring

Fördelar med digital marknadsföring

Hur du kan använda AI för att förbättra din digitala marknadsföring

 

Detaljer

Projektnamn:

Grön Ökad Digitalisering för Affärsutveckling, GÖDA

Projektledare:

Helene Oscarsson

Finansiär:

Europeiska regionala utvecklingsfonden

GÖDA-projektet är en del i genomförandet av Nationella livsmedelsstrategin och arbetet med hållbarhetsmålen, och genomförs i samverkan mellan Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Örebro, Vreta Kluster och Agro Öst.

Projekttid:

November 2022 – december 2023

Fler projekt