/ Avslutade projekt / Grislogistik

Projekt

Grislogistik


Det övergripande målet med projektet är att bidra till stärkt konkurrenskraft hos Östergötlands grisköttproducenter genom bättre logistiklösningar och alternativa marknadskanaler.

Smartare logistiklösningar förväntas både leda till lägre kostnader, mer miljövänlig distribution och bättre möjligheter att som litet företag kunna vara en bra leverantör till såväl stora kunder som dagligvaruhandel som till den lokala och regionala marknaden som nischad producent, samt inte minst att kunna nå nya marknader i Sverige och utomlands.

Projektet anknyter primärt till SLF:s två kategorier Klimat & Miljö samt Företagande. Syftet med projektet är att bidra till bättre förutsättningar för svenskt lantbruk och kunna anpassa sig till och att möta förändringar i omvärlden. Därigenom skapas förutsättningar för fortsatt positiv utveckling så att lantbruket kan dra nytta av den ökade efterfrågan på både lokalt producerade livsmedel och livsmedel på den globala nivån. Projektet relaterar direkt till Stiftelsen Lantbruksforskningens fem definierade principer:

  1. Företagandeperspektivet – lantbruk ska vara lönsamt!
  2. Hållbarhetsperspektivet – lantbruk ska vara hållbart!
  3. Tillämpad forskning av högsta relevans och hög vetenskaplig kvalitet
  4. Gränsöverskridande forskning och samverkan
  5. Internationalisering

Detaljer

Projektägare:

Vreta Kluster

Projektdeltagare:

Linköpings Universitet
Linköping Management Enterprising
Svenska Pig
AgroÖst

Projektledare:

Per Lindahl, konsult i Lime, industridoktorand vid Linköpings Universitet och projektledare vid Vreta Kluster

Finansiär:

Stiftelsen Lantbruksforskning

Projekttid:

2015

Fler projekt