/ Pågående projekt / Gemensam kommunikationsplattform för att förverkliga den regionala livsmedelsstrategin

Projekt

Gemensam kommunikationsplattform för att förverkliga den regionala livsmedelsstrategin

Det saknas en gemensam kommunikationsplattform och ett arbetssätt kring kommunikation om Östergötlands regionala livsmedelsstrategi som är gemensamt för alla aktörer som arbetar för att nå målen i strategin. Inom detta projekt vill vi bygga upp ett väl fungerande samarbete med samtliga aktörer i allmänhet och deras kommunikatörer i synnerhet. Målet är att hitta ett gemensamt arbetssätt som fungerar även när projektet är avslutat och som innebär att både aktörer och personer i målgruppen kan få den information de behöver och vill ha om arbetet med livsmedelsstrategin.  

Syftet med projektet är att etablera en kommunikationsplattform och ett arbetssätt kring kommunikation om Östergötlands regionala livsmedelsstrategi som är gemensamt för alla aktörer som arbetar för att nå målen i strategin. En gemensam kommunikationsplattform kommer att göra Östergötlands livsmedelsstrategi mer välkänd samt öka effektiviteten i aktörernas arbete och på så sätt bidra till en ökad produktion och konsumtion av livsmedel producerade i Östergötland.

Detaljer

Projektnamn:

Gemensam kommunikationsplattform för att förverkliga den regionala livsmedelsstrategin

Projektägare:

Vreta Kluster

Projektledare:

Elin Leidstedt

Finansiär:

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Jordbruksverket

Projektparter:

Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland, LRF

Projekttid:

20230928-20250131

Fler projekt