/ Pågående projekt / FREJA – Företagsutveckling genom Regionala Entreprenörskapsprogram för Jobb och utveckling på landsbygden i samarbete med Akademin

Projekt

FREJA – Företagsutveckling genom Regionala Entreprenörskapsprogram för Jobb och utveckling på landsbygden i samarbete med Akademin

I detta projekt skapas och erbjuds entreprenörskapsprogram där vi praktiskt stöttar idéägare i deras utveckling, vare sig det handlar om att starta företag eller utveckla befintlig verksamhet.

Företagande är viktigt för att säkra en levande landsbygd, men villkoren för entreprenörskap kännetecknas ofta av begränsade resurser och en underutvecklad infrastruktur. Samtidigt finns det på landsbygden unika fördelar som natur- och kulturvärden, förutsättningar för ett rikt fritidsliv, samarbetsvilja och starka sociala nätverk. Det finns också goda idéer som kan utvecklas till bärkraftiga företag. 

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att stimulera och stärka entreprenörskapet och företagandet på landsbygden genom entreprenörskapsprogram där vi praktiskt stöttar idéägare i deras utveckling, vare sig det handlar om att starta företag eller utveckla befintlig verksamhet.

Målet är att genomföra entreprenörskapsprogram för idéägare och företagare på landsbygden där deras egna idéer står i fokus. Här kan det handla både om helt nya idéer som kan utgöra grunden till en framtida verksamhet och om idéer som uppkommit inom befintliga verksamheter och som behöver utvecklas vidare. Genom praktiska workshops, individuell coaching, samt samarbeten – både mellan idéägarna själva och mellan dessa och studenter från LiU och SLU – kommer deltagarna få stöttning, tillgång till kunskap, samt möjlighet att bilda en gemenskap tillsammans med andra i liknande situation. Våra erfarenheter från tidigare entreprenörskapsprogram har gett oss en stabil grund för att utveckla, organisera och genomföra detta program.

De förväntade resultaten är att deltagare får en verktygslåda inom entreprenörskap och affärsutveckling som gör dem mer professionella och redo att möta kunder och marknaden. Programmen skapar direkt nytta genom att idéer prövas och utvecklas vilket i förlängningen kan leda till nya och utvecklade verksamheter som tar vara på landsbygdens kvaliteter och bidrar till välstånd och värdeskapande. Dessutom ökar vår vetenskapliga och praktiska kunskap om hur företagande på landsbygden kan stimuleras.

Detaljer

Projektnamn:

FREJA – Företagsutveckling genom Regionala Entreprenörskapsprogram för Jobb- och utveckling på landsbygden i samarbete med Akademin

Finansiärer:

Familjen Kamprads stiftelse

Projektägare:

Linköpings universitet

Projektledare:

Dzamila Bienkowska

Samarbetspartners:

Linköpings universitet, SLU, Almi, Vreta Kluster, Kinda Kommun, Ydre Kommun

Projekttid:

220816 – 250515

Fler projekt