/ Avslutade projekt / Förstudie affärsutveckling i hästnäringen

Projekt

Förstudie affärsutveckling i hästnäringen


Sverige är det näst hästtätaste landet i Europa med drygt 350 000 hästar enligt den senaste hästräkningen från 2016. Hästantalet i Region Östergötland uppgår till 15 500 hästar och i Sörmland 8 400 hästar enligt samma hästräkning.

Strategisk forsknings- och innovationsagenda (SIA) Hållbar Hästnäring (Vinnovaprojekt) presenterar hur Sveriges hästnäring kan utveckla innovationer som driver tillväxt och möter viktiga samhällsutmaningar. Agendan uppger ett antal grundförutsättningar för att hästnäringen ska vara hållbar för både häst och människa. Dit hör ”Positionering och affärsutveckling” som bland annat handlar om att bli en accepterad bransch såväl regionalt som nationellt och internationellt. För att uppnå detta konstateras att det behövs både verktyg och olika former av insatser. Agendan slår fast att det behövs säkrare statistik för att kunna värdera näringen och genomföra prognoser, samt visa det verkliga sociala värdet som näringen bidrar till. Dessutom behöver samverkan och klusterbildning främjas. Som exempel nämns att tillsammans ta fram affärsmodeller, strategier för marknadsföring, kostnadseffektivisering och att gå ihop för att genomföra gemensamma inköp.

Aktiviteter som ska genomföras

  • Medfinansiering statistikmodell
  • Skapa gemensamt event Östergötland – Sörmland (ev Örebro län) med fokus på affärsutveckling och innovation. Syftet är kick off med inspiration till samarbetet mellan regionerna, erfarenhetsutbyte mellan företagare samt behovsinventering och idégenerering.
  • Formulera förstudieansökan inklusive framtagande av underlag.

 

Detaljer

Projektägare:

Vreta Kluster

Projektdeltagare:

Vreta Kluster AB
AgroSörmland/AgroÖst
Hästnäring Sörmland

Projektledare:

Cilla Krantz, AgroSörmland

Finansiär:

Region Östergötland

Projekttid:

2017-08-01 – 2018-02-28

Fler projekt