/ Avslutade projekt / Forskning och innovation Vreta Kluster

Projekt

Forskning och innovation Vreta Kluster


Vreta Kluster vill stödja projekt inom den nyligen framtagna Forsknings- och innovations (FoI)-agendan. Fokus är projekt och förstudier som genererats som behov och idéer ur olika aktiviteter och möten på Vreta Kluster.

Under hösten 2015 har projektidéer utvecklats och förankrats som både möter SLFs kriterier och ligger i linje med FoI-agendan. De delstudier som prioriterats är:

  • Kunskapssammanställning och kunskapsspridning champinjonodling  – Jesper Lindström, SP Food
  • Orienterande demoodling – praktiskt test och demo av odlingssystem där halva ytan bearbetas. Demon visas för lantbrukare höst och vår. – Per Ståhl, Hushållningssällskapet
  • Nya affärsmodeller och distributionskanaler för förbättrad konkurrenskraft hos östgötska livsmedelsproducenter – Per Lindahl, Vreta Kluster.
  • Uppkopplat och automatiserat lantbruk – Fredrik Stark, LantbruksIT
  • Rostning av åkerböna för bättre foderutnyttjande i mjölkproduktion – Per Ståhl, Hushållningssällskapet

Detaljer

Projektägare:

Vreta Kluster

Projektdeltagare:

Per Lindahl, Vreta Kluster
Jesper Lindström, SP Food & Bioscience
Linnea Persson, Hushållningssällskapet
Fredrik Stark, LantbruksIT
Per Ståhl, Hushållningssällskapet

Projektledare:

Helene Oscarsson, Vreta Kluster

Finansiär:

Stiftelsen Lantbruksforskning, Region Östergötland

Projekttid:

2016-03-01 – 2016-12-31

Fler projekt