/ Avslutade projekt / Fodereffektivitet i nötköttsproduktion

Projekt

Fodereffektivitet i nötköttsproduktion


Projektet fodereffektivitet avser att ta fram och innovativt presentera aktuell tillväxt och fodergiva för nötköttsproducenter via webbgränssnitt och smarta telefoner.

Projektet bygger på Hencols prisbelönta automatiska obemannade precisionsvägning för nötkreatur som kommer att presentera tillväxtberäkningar tillsammans med information om aktuell foderstat och gruppvis fodergiva med syfte att enklare (och via smart telefon) kunna följa och optimera pågående produktion. Våra undersökningar visar på ett stort intresse för denna funktionalitet bland branschens aktörer och något liknande finns idag inte på marknaden varken i Sverige eller internationellt.

Syftet för projektet fodereffektivitet är att ta fram och introducera ett system där nötköttsproducenter får information under pågående produktion avseende fodergiva (mängd foder och typ givet till en viss grupp djur) och aktuell tillväxt för dessa djur. Systemet kommer att möjliggöra en långt mer effektiv och lönsam produktion än vad som är möjligt idag.

Systemet kommer underlätta för producenterna att ge rätt mängd foder och på så vis uppnå optimal tillväxttakt, vilket är bra både för miljön och för att uppnå högre lönsamhet, samtidigt som foderspill minskas kraftigt. Likaså kommer systemet att möjliggöra mätning av fodrets effektivitet och på så vis indikera behov av annan sammansättning eller behov av tillskott för att nå rätt tillväxt.

Detaljer

Projektägare:

Hencol AB

Projektdeltagare:

Hencol AB
Bleckenstad Gård AB
Margaretha Dahlberg Lantbruksråd
Vreta Kluster AB
VicVision
KERD AB
Rosenholm greenrooms AB
Hookahey Consulting AB

Projektledare:

Henrik Österlund, Hencol AB

Finansiär:

Jordbruksverket
EU

Vreta Klusters roll:

Helene Oscarsson, klusterledare/vd på Vreta Kluster, ansvarig koordinator extern kommunikation

Projekttid:

2017 – 2019-08-30

Fler projekt