/ Avslutade projekt / Energieffektivisering av djurstallar

Projekt

Energieffektivisering av djurstallar


Förstudiens syfte är att utreda förutsättningarna för att bygga upp demonstrationskapacitet, och för att genomföra innovativa demonstrationsinstallationer, avseende ny energieffektiviseringsteknologi och nya lågenergilösningar vid renovering och nybyggnation av djurstallar.

Projektet adresserar således direkt frågan om energieffektivisering av lantbruksfastigheter. Integrationsmöjligheter (användning av överskottsenergi till andra byggnader/verksamheter alternativt el-­‐ och fjärrvärmenät) ska belysas. I synnerhet berör projektet energieffektivisering hos mjölkproducenter, vilka tillhör en grupp lantbruk med högst energiförbrukning och som samtidigt kämpar med låg lönsamhet.

Målet med projektet är att sammanställa lärande underlag som förberedelse för ett efterföljande demonstrationsprojekt, samt att arrangera aktiviteter som syftar till att åstadkomma lägre energiförbrukning i det svenska lantbruket. Målgruppen är svenska lantbrukare och elever på naturbruksgymnasier.

Projektet har resulterat i denna handbok:

Energieffektiva djurstallar

Detaljer

Projektägare:

Region Östergötland

Projektdeltagare:

SLU
Energikontoret Östergötland
LRF Konsult
Vreta Kluster
Linköpings universitet

Projektledare:

Filip Celander, Agrilogik (på uppdrag av Energikontoret Östergötland)

Finansiär:

Vinnova

Projekttid:

2015-10-01 – 2016-09-30

Fler projekt