/ Avslutade projekt / Drivbänk

Projekt

Drivbänk

Drivbänk är en arbetsmarknadsinsats för arbetssökande med bakgrund eller intresse för café, restaurang och odling men även den gröna näringen generellt. Projektet har till syfte att öka individens möjligheter att få anställning alternativt gå vidare till studier.

Den gröna näringen har arbetskraftsbehov och många personer är arbetssökande. Genom att förbereda personer med teori, praktiskt arbete, studiebesök, praktik och individuella planeringar kan Drivbänk fungera som en koordinator för att företag kan finna nya medarbetare med goda förkunskaper och personer utanför arbetsmarknaden matchas med rätt arbete. Programmet omfattar 30 heltidsplatser, med en mix av teori och praktik. Genom kopplingen med Vreta Kluster och Östgötamat finns ett omfattande nätverk av företag samt en nära koppling till Vreta Utbildningscentrum.

Verksamheten bedrivs:
Drivbänk Trädgård, Klustervägen 3, mellan Vreta Kluster och Vreta Utbildningscentrum
Café Drivbänk, Kungsgatan 30

Detaljer

Projektägare:

Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Finansiärer:

ESF, Samordningsförbundet Centrala Östergötland, Linköpings kommun, Sankt Kors

Projektledare:

Louise Ridderström

Fler projekt