/ Avslutade projekt / Digitalt fjäderfästall för utvärdering och förbättring av stallklimat

Projekt

Digitalt fjäderfästall för utvärdering och förbättring av stallklimat

Är det möjligt att med avancerad digital teknik simulera klimatet i ett värphönsstall? Kan simuleringen därefter användas för att utvärdera och förbättra stallklimatet? Detta har undersökts i ett samarbetsprojekt mellan Vreta Kluster, HIR Skåne och Linköpings universitet.

En av de största utmaningarna för många lantbrukare i fjäderfäbranschen är att åstadkomma och upprätthålla ett bra stallklimat. Ett bra stallklimat innebär att temperatur, luftfuktighet, koldioxid och ammoniak ska hållas på rimliga nivåer genom skötselrutiner och styrning av bland annat ventilation. Ett icke fungerande stallklimat påverkar både djurhälsa, produktion och arbetsmiljö negativt.

När problem med klimatet uppstår kan det dock vara svårt att veta vilka insatser som behövs och vad som verkligen kan ge önskad effekt. Syftet med projektet var därför att utvärdera möjligheterna att upprätta ett digitalt värphönsstall för att simulera och testa olika scenarier och åtgärder för att förbättra stallklimatet. Om detta visar sig vara möjligt skulle det ge ökad förståelse kring varför olika klimatproblem uppstår samt vilka åtgärder som kan ge bäst effekt för att avhjälpa problemen. På sikt är förhoppningen att konceptet ska kunna utvecklas till en produkt och/eller tjänst som kan användas som rådgivningsunderlag ute hos lantbrukarna.

Detaljer

Projektnamn:

Digitalt fjäderfästall för utvärdering och förbättring av stallklimat

Finansiärer:

Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF)

Projektägare:

Vreta Kluster

Projektledare:

Malin Alm, Vreta Kluster. Max Jamieson, HIR Skåne

Projektdeltagare:

Vreta Kluster, HIR Skåne, Linköpings universitet

Projekttid:

Maj 2018 – April 2019

Fler projekt