/ Avslutade projekt / Biokol kunskapsprojekt – Ett delprojekt inom Agtech 2030

Projekt

Biokol kunskapsprojekt – Ett delprojekt inom Agtech 2030

I detta projekt är målet att öka kunskapsläget om biokol kopplat till lantbruk, genom att sammanställa information, och samla intressenter i workshops och ett öppet seminarium, samt förbereda en kurs om biokol.  

Kolinlagring blir en allt viktigare fråga för lantbruksnäringen av två skäl: dels som åtgärd mot ökad CO2-halt i atmosfären med dess negativa följdeffekter, dels som affärsmöjlighet via handel med kolsänksrätter ekosystemtjänst. Sedan några år finns en fungerande fri marknad för kolsänksrätter och samtidigt arbetar EU-kommissionen med regelverk för kolsänksrätter, kallat EU Carbon Removal Certification Mechanism (CRC-M) inom ramen för EU:s gröna giv. 

Biokol är en metod bland flera för kolinlagring på åkermark. Detta projekt undersöker hur biokol, dels enskilt, dels i kombination med andra metoder, kan skapa hållbara affärsmodeller för lantbrukssektorn de kommande åren med fokus på Östergötland.

En kunskapsgrund om kolinlagring i svenskt lantbruk

Målet är att skapa en stabil kunskapsgrund för utveckling av kolinlagring i svenskt lantbruk främst baserat på biokol. Syftet är att på sikt forma ett centrum för kolinlagring och biokol i Östergötland. Aktiviteter i projektet är att sammanställa aktuell information, arrangera ett ett öppet seminarium, samla intressanter och förbereda för en potentiell kurs om biokol.

Detaljer

Projektnamn:

Biokol – ett kunskapsprojekt

Finansiärer:

Agtech 2030, som är finansierat av Vinnova.

Projektägare:

Linköpings Universitet

Projektledare:

Henric Andersson, Envinn AB

Projektparter:

Envinn, Vreta Kluster

Samarbetspartner:

Cleantech Östergötland, Energikontoret

Projekttid:

220320 – 220630

Fler projekt