/ Avslutade projekt / Ammoniakmätning hos fjäderfä

Projekt

Ammoniakmätning hos fjäderfä

Utvärdering av digital innovation för mätning och styrning av klimat i fjäderfästallar

Kan en ny innovation inom fjäderfäbranschen bidra till ett bättre stallklimat som både gynnar djurvälfärd, produktion och miljö? Detta kommer att undersökas i ett pågående projekt vid Vreta Kluster.

Vid nedbrytning av gödsel bildas ammoniak. Under vinterhalvåret, när det blir kallt och fuktigt utomhus, kan det vara svårt att hålla en låg ammoniaknivå i stall där djuren går på en ströbädd. Höga ammoniaknivåer påverkar både djur, människor och miljö negativt och man arbetar därför kontinuerligt för att hålla dessa låga. Ett problem idag är dock att mätning av ammoniak är tidskrävande och relativt kostsamt om man ska utföra en serie av provtagningar.

Nyligen lanserades en digital ammoniaksensor (DOL 53) som automatiskt och kontinuerligt kan registrera ammoniakhalten i ett djurstall. På 2016 års EuroTier-mässa belönades sensorn med ett innovationspris.
Sensorn ska, tillskillnad från andra mätare, klara de påfrestningar som det innebär att sitta i en stallmiljö under lång tid. Den ska även kunna kopplas in i klimatsystemet i stallet. Detta gör det möjligt för en helt ny parameter att vara med och styra anläggningen för att uppnå ett så bra stallklimat som möjligt.

Den nya sensorn ska nu utvärderas i ett projekt på Vreta Kluster. Mätningar kommer att utföras ute hos olika äggproducenter där den nya sensorn ska jämföras med andra mätmetoder för ammoniak. Dels den traditionella metoden där man för hand pumpar luften genom ett reagensrör, men även en handhållen digital mätare (Dräger Pac 7000) kommer att jämföras.

Om den nya sensorn visar sig fungera bra kan den vara till stor hjälp i arbetet med att minska ammoniaknivån i stallarna. En kontinuerlig registrering av ammoniak under lång tid möjliggör en betydligt större inblick i vilka faktorer som påverkar ammoniaknivåerna än vad man tidigare kunna få. Kan man minska ammoniaknivåerna är detta mycket positivt för både djurvälfärd, produktion och miljö.

En del av projektet går också ut på att kartlägga vanliga problem kring ventilation i värphönsstallar samt att undersöka om nya infallsvinklar kan ge möjliga lösningar. Detta kommer att göras genom att koppla in Linköpings universitet och deras expertkompetens kring ventilation.

Artikel i JordbruksAktuellt 30 juni 2018

 

Detaljer

Projektnamn:

Ammoniakmätning hos fjäderfä

Projektägare:

Vreta Kluster

Projektdeltagare:

Vreta Kluster
Hushållningssällskapet, Max Jamiesson

Projektledare:

Malin Alm, Vreta Kluster

Finansiär:

Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF)
Region Östergötland

Projekttid:

Juni 2017 – Nov 2018

Fler projekt