/ Avslutade projekt / Alternativ till foder för kyckling och ägg

Projekt

Alternativ till foder för kyckling och ägg


Under slutet av 2018 och första halvan av 2019 pågick ett projekt där målet var att hitta vägar där produktionen av kyckling och ägg får alternativ till dagens foder.

Projektet ”Innovativ proteinproduktion för cirkulära näringsflöden och bättre djurhälsa”, med Vreta Kluster som projektägare, genomfördes tillsammans med Hushållningssällskapet, Svenska ägg och Linköpings universitet.Med den kända bakgrunden att världens livsmedelsproduktion måste öka samtidigt som den står inför stora utmaningar med bland annat ändliga råvaror tittade man på nya vägar för alternativ till dagens foder för produktion av kyckling och ägg.

Hur kan man hitta lokala alternativ till exempelvis sojamjöl och fiskmjöl?Målet för projektet var att genom att skapa lokala cirkulära näringsflöden, där en effektiv produktion av insekter (larver) används som foder går det inte bara använda lokala livsmedelrester, och på så sätt minska långväga transporter, utan även utfordra djuren med levande foder.
Resultatet blir att djuren stimuleras och ändrar sitt beteende, vilket leder till bättre djurhälsa och bättre produktionsekonomi.

 

Detaljer

Projektnamn:

Innovativ proteinproduktion för cirkulära näringsflöden och bättre djurhälsa

Finansiär:

Vinnova

Projektägare:

Vreta Kluster

Projektledare:

Matilda Nilsson, Hushållningssällskapet

Projektdeltagare:

Vreta Kluster, Hushållningssällskapet, Svenska ägg, Linköpings universitet

Projekttid:

2018-11-05 – 2019-06-30

Fler projekt