/ Pågående projekt / Agtech Sweden – en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk

Projekt

Agtech Sweden – en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk

När världens befolkning ökar, finns fler magar att mätta. I takt med den snabbt växande befolkningen behöver vi producera mer mat, och det med en mindre påverkan på klimatet. För att göra detta behövs nya, smarta lösningar och innovationer i lantbruket. Initiativet Agtech Sweden ska etablera en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk, med fokus på sensorer, digitalteknik, AI och sakernas internet.

Agtech Sweden har som uppdrag att skapa en unik, stark, inkluderande och jämställd innovationsmiljö som kan samla resurser och kompetenser som speglar flera av region Östergötlands styrkeområden. På så sätt ska Agtech Sweden berika innovationssystemet inom jordbruksteknologi och bidra till en omställning som håller hållbarhetsmålen högt och bygger på nya tillämpningar av teknik och metoder.

Agtech Sweden är ett Vinnväxt-initiativ finansierat av innovationsmyndigheten Vinnova, med en tidsplan som sträcker sig över 10 år och en planerad budget på 200 miljoner kronor. Bakom initiativet finns ett flertal olika organisationer, däribland Region Östergötland, Hushållningssällskapet, Vreta Kluster och värdorganisationen Linköpings universitet.

Detaljer

Projekt:

Agtech Sweden

Finansiär:

Vinnova

Projektägare:

Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Projektparter:

Region Östergötland, Hushållningssällskapet med fler.

Projekttid:

2019–2026

Projekthemsida

Fler projekt