/ Nyheter / Möte med äldrenämnden

Nyhet

Möte med äldrenämnden

15 december 2023

Den 14 december bjöd Vreta Kluster in Jonatan Hermansson, (S), ordförande i äldrenämnden i Linköping, och Göran Gunnarsson, (C), tidigare ledamot i regionfullmäktige, till ett möte för att presentera en studie som Christina Enudd Nordström, konsult inom offentlig mat hos Vreta Kluster, gjort bland privata vårdaktörer i Östergötland där hon undersökt hur strävan efter målen i den regionala livsmedelsstrategin ser ut och hur man arbetar efter måltidspolicyn som regionfullmäktige beslutade att fastställa i november 2016. Hennes studie visar att det övergripande finns mycket kvar att göra när det gäller att uppfylla målen.

Det blev en bra diskussion på mötet om tänkbara vägar framåt där utmaningar för regionen ofta är ekonomi och kompetensförsörjning. I den regionala livsmedelsstrategin står det att det i Östergötland ska serveras Sveriges bästa offentliga måltider på svenska och lokala råvaror och detta möte kändes som ett av stegen i den riktningen.

Senaste nytt