fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Varför biokol? - nuläge och framtid

Många är intresserade av biokol och dess möjligheter. Detta seminarium ska bidra till kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och nätverkande i ämnet, med mål att formulera några lämpliga nästa steg för att utvecklingen ska ta fart ytterligare. 

Se seminariet här

Program 

08.30-09.00Registrering, fika och mingel 

09.00-09.10 Välkommen och inledning- Helene Oscarsson & Henric Andersson 

09.10-09.30 Varför kolinlagring? - Jessica Johansson, Svensk kolinlagring 

09.30-09.50 Produktion av biokol från fast biomassa - biokol.se / BioMacon sverige 

09.50-10.10 Produktion av hydrokol från flytande biomassa - Emma Johansson, Biototal 

10.10-10.30 Användning av hydrokol och biokol i fritidsodling och i parker och anläggningar - Elsa Bertils & Mattias Persson, Econova 

10.30-10.40 Bensträckare  

10.40-11.00Användning av biokol i lantbruket - var finns den största potentialen? - Lovang Lantbrukskonsult samt Louise Strömberg & Matilda Håkansson, masteruppsats SLU 

11.00-11.20 Affärsmodell: Utveckling av en svensk standard för kolsänksrätter med biokol - Cecilia Hermansson, Hushållningssällskapet 

11.20-11.40 Affärsmodell: Kolsänksrätter, Carbon credits - så här fungerar det - Nikolaus Wohlgemuth, Carbon Future 

11.40-12.00Paneldiskussion med föreläsarna

12.00-13.00 Lunch 

13.00-14.00 Möjlighet till samverkansdiskussion för formering av nya samarbeten och utvecklingsprojekt (frivilligt- Ian Hamilton, Cleantech Östergötland, leder diskussionen

Seminariet arrangeras inom ramen för Agtech 2030.   

Biokol header

Biokol Logotyper Rityta 1

Detaljer

Datum 2022-06-08
Slutar 2022-06-08