fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Hur man bygger ett grönt kluster?

Det pågår ett stort och viktigt arbete för utveckling av de gröna näringarna i regionala gröna kluster i hela vårt avlånga land. Idag är 18 gröna kluster medlemmar i Nätverket Gröna Kluster i Sverige, som koordineras av Landsbygdsnätverket.  

Den 29 september pågår en träff mellan ett antal av dessa kluster på Vreta Kluster på temat "Hur man bygger ett grönt kluster - inspiration och erfarenheter från praktiken". Vi tror att förmiddagens pass där fem olika kluster berättar om sin resa, hur de är organiserade, finansierade, bemannade etc kan vara intressant för många fler, som också står i begrepp att bygga ett kluster, t.ex. representanter från regioner, kommuner, länsstyrelser, finansiärer, lantbruksorganisationer, företag m.fl. Därför vill vi härmed bjuda in till digitalt deltagande i denna del av programmet.  

Läs mer och anmäl dig här

Detaljer

Datum 2022-09-29
Slutar 2022-09-29