fbpx

 • Vreta Kluster Konferens & Event

Är det dags att byta ut din fossildrivna traktor mot en eldriven traktor?

Just nu letar man intensivt efter substitut till fossila drivmedel. Men är verkligen elektricitet ett alternativ för våra traktorer? Är det överhuvudtaget möjligt att ersätta dagens traktorer med eldrift? Hur måste man tänka systemmässigt? Måste man köpa dyra batterier, laddningsstolpe med mera? 

Idag kan det vara lönsamt att köpa en eldriven traktor. Via Klimatklivet kan man finansiera merkostnaden för en eldriven traktor, jämfört med en fossildriven traktor. Framtidens batterier på gården, gör att man som lantbrukare kan tjäna pengar, genom att sälja balanskraft och flextjänster, när man inte använder batteriet. Dessutom får man ner driftkostnaden till miniminivå, då verkningsgraden är 95 procent och priset på el är relativt lågt. Allt detta tillsammans gör att kostnaden för att köra eldrivet jämfört med fossilt inte är dyrare. Har man dessutom egna solceller på lagårdstaket, kan man som lantbrukare också producera eget drivmedel och därmed stärka beredskapen.  

Vi har under denna dag, samlat en mängd experter, som tillsammans kommer att presentera en bild av hur det kan fungera på gårdsnivå, om man väljer att köra eldrivna traktorer. 

Var: Slätten, Vreta Kluster

Program:

 • 09.00-09.30: Registrering och kaffe. 

 • 09.30-09.35: Vår moderator Kristian Petersson, Innovationsblocksledare Klimatsmart Energi, Agtech 2030 hälsar alla välkomna. 

 • 09.35-10.30: Hur kan gården använda el som drivmedel till sin maskinpark? Vilka innovationer kan vi utnyttja idag, för att skapa denna miljö? Per Frankelius, Agtech 2030 

 • 10.30-11.15: Vilka eldrivna traktorer finns det på marknaden idag och imorgon? Hur kan dessa skapa värde för lantbrukaren. Christer Johansson, Bultaco 

 • 11.15-11.25: Paus 

 • 11.25 -12.15: Hur tänker traktorleverantörerna kring framtiden inom eldrivet. Anders Folkelid, New Holland 

 • 12.15-13.00: Lunch 

 • 13.00- 14.00: Infrastrukturen för eldrivna traktorer, vad för investeringar krävs för laddning etc. Vilka merintäkter ger exempelvis energilagring via batterier. Hur mycket kan jag tjäna på att sälja balanskraft, flextjänster etc. m.m.  
  Jimmy Ahlwin 1745, Johan Lindman, Energy Director

 • 14.00-15.00: Hur finansierar man omställningen från fossilt till eldrivet,
  - Via din lokala bank, Patrik Jarl, länsansvarig Skog och lantbruk Handelsbanken
  - Via Klimatklivet/klimatpremien, Cecilia Wyser, Pussel klimatkonsult

 • 15.00-15.30 Paneldiskussion kring hur eldrivna traktorer kan ersätta dagens maskinpark, under ledning av Per Frankelius, Agtech 2030

 •  15.30: Avslut

Seminariet arrangeras av Agtech 2030, LRF, Vreta Kluster och Linköpings universitet.

Läs mer och anmäl dig här!

Detaljer

Datum 2023-11-29
Slutar 2023-11-29
Plats Vreta Kluster