fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Annonsering och schemaläggning på Facebook: En guide för små företag inom de gröna näringarna på landsbygden 

Vreta Kluster och AgroÖrebro arrangerar, i samarbete med Länsstyrelsen Östergötland och Länsstyrelsen Örebro, en serie översiktliga webinarier om digitala hjälpmedel som kan vara till nytta för företag i gröna näringar. Det är tre tillfällen varav denna föreläsning är den sista. 

Ola Albrektsson, AgroÖrebro, presenterar översiktligt hur man annonserar på Facebook.

Innehåll:

  • Introduktion till Facebooks annonsplattform och varför är den relevant för små företag på landsbygden?
  • Annonsering för små företag - målgruppssegmentering, budget och budstrategier, design och innehåll
  • Schemaläggning av inlägg och annonser
  • Praktiska exempel och demo

Läs mer här!

Kurstillfällena arrangeras inom projektet Grön Ökad Digitalisering för Affärsutveckling, GÖDA, som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, via Tillväxtverket. GÖDA har som syfte att kartlägga vilka möjligheter och utmaningar lokala livsmedelsproducenter och mathantverkare står inför kopplat till digitaliseringen och att åtgärda kunskapsluckorna som hittas med hjälp av korta utbildningar och seminarier. Målet med detta är att öka konkurrenskraften för svenska närproducerade livsmedel. Läs mer om projektet här

Detaljer

Datum 2023-11-23
Slutar 2023-11-23