fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Odlingssystemutveckling i praktiken

Inom jordbruket utvecklas brukningsmetoder som minskar energiåtgången, binder och lagrar in kol i mark och växter och samtidigt skapar en ökad biodiversitet både ovan och under jord.
 

I detta seminarium delar lantbrukare, forskare och rådgivare med sig av sina kunskaper och erfarenheter kring att använda växtföljder, mellangrödor och utveckling av hela odlingssystem. Seminariet riktar sig till lantbrukare, rådgivare, studenter och forskare och andra intresserade som vill bidra till utveckling av morgondagens odlingssystem i praktiken. Det går att anmäla sig fysiskt till deltagande på SLU Alnarp eller digitalt. 

Läs mer och anmäl dig här!

Detaljer

Datum 2023-10-31
Slutar 2023-10-31