fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Hur datadelning bidrar till ett konkurrenskraftigt lantbruk

Inom livsmedelsstrategiuppdraget har Jordbruksverket haft i uppgift att göra en förstudie och ta fram ett eller flera lösningsförslag för hur en nationell dataplattform för delning av jordbruksdata bör se ut. Genom plattformen är tanken att delning av data kan ske på ett säkert och effektivt sätt.

Datadelning mellan gårdar stöttar framtidens lantbruk och möjliggör nya innovationer, bättre beslutsunderlag och effektivare produktion som bidrar till en hållbar produktionsökning. Jordbruksverkets förstudie om en nationell dataplattform har resulterat i att en aktör kommer få i uppdrag att bygga och etablera den.

Under lunchseminariet berättar Frida Sporre och Simon Borgmästars om hur Jordbruksverket jobbar för att utveckla och stötta framtida datadelning mellan gårdar. Vi får också ta del av ett samtal mellan Emilia Liljeström, VD på Agronod, och en lantbrukare om vad som krävs för att lantbrukare ska börja dela data och vad som är nyttan av datadelning på gårdsnivå. Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin inleder.

Läs mer och anmäl dig här

Detaljer

Datum 2022-09-22
Slutar 2022-09-22