fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Följ med på en studieresa med fokus på biogasanläggningar!

Den 30 maj 2022 har intresserade ekologiska och konventionella jordbruksföretagare möjlighet att följa med på en studieresa med tema biogasanläggning. Fokus på denna resa är större men lantbruksnära anläggningar som producerar fordonsgas. Denna studieresa är helt kostnadsfri.

Studiebesöken ger oss inblick i hur andra har gjort, vilka utmaningar finns på vägen från idé till genomförande. Valmöjligheter och alternativa lösningar är många. Vilka politiska signaler kan skapa de rätta förutsättningarna, vilka stödmöjligheter finns? Detta med mycket annat kommer vi att lyfta under bussturen.

Vi kommer under förmiddagen att göra det första studiebesöket hos Alvesta Biogas AB. Alvesta Biogas AB ägs gemensamt av 11 lantbrukare samt Växjö Stifts Egendomsnämnd. På en dag tar biogasanläggningen emot fyra till fem lastbilslass med totalt cirka 150 ton flytgödsel, slakt- och matavfall. Av detta bildas ca 4 000 kg biogas.

Under eftermiddagen gör vi det andra studiebesöket hos Hagelsrums Biogas, Hagelsrums gård, Målilla. Biogasanläggningen har byggts ut i flera steg och man förädlar gasen till fordonsgas som sedan säljs på fyra egna tankstationer. Hagelsrums Biogas AB producerar i dagsläget 10–12 GWh enbart ifrån gödsel från två-tre gårdar.

Bussen avgår klockan 07.00 från Biltemas parkering i Linköping och är tillbaka på samma plats runt klockan 19.30.

Anmälan är bindande. Vid uteblivet deltagande utan att ha meddelat förhinder senast 24 timmar kommer debiteras 500 kronor. Förhinder meddelas via mejl till Maria Weigl.

Dagen är ett samarrangemang mellan projekten minskad klimatpåverkan och förnybar energi och ekologisk kompetensutveckling inom EU:s landsbygdsprogram och klimatklivet.

Medverkan:

  • Johan Benjaminsson, Jordbruksverket, Gasefuels AB
  • Kristian Petersson, Vreta Kluster, LRF
  • Lars Sjösvärd, Lagros AB
  • Från Länsstyrelsen deltar:
  • Susanne Claesson och Lina Tillby, Klimatklivet
  • Maria Weigl och Susanne Boe Skåmedal, Enheten för landsbygd

VAR:
Bussresa till Alvesta och Målilla

KOSTNAD:
Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:
25 maj 2022

Läs mer och anmäl dig här

Avsändare Studiebesök biogasanläggningar

Detaljer

Datum 2022-05-30
Slutar 2022-05-30

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2