fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Tips externt event

01
feb
2023

AKIS tematräff: Affärsmodells-innovation inom odling

2023-02-01 11:30 - 2023-02-02 13:00

Tips externt event!

Utmaningar och möjligheter för spannmåls- och potatisodling i norra Sverige.

02
feb
2023

MatLust: Rusta livsmedelssystemet – hållbara matsystem i en osäker tid

2023-02-02 9:00 -15:00

Tips externt event!

Upprustning av livsmedelsberedskapen är påbörjad och vi börjar bli mer medvetna om sårbarheter och utmaningar.  MatLust Utvecklingsnod bjuder in till konferens på temat hållbara matsystem i en osäker tid.

06
feb
2023

Hur får vi mer hållbar svensk mat? Inspel till svensk livsmedelsstrategi

2023-02-06 9:00 -12:30

Tips externt event!

KSLA:s kommitté ”Hållbar Mat” bjuder in till ett hybridseminarium för att få inspel till hur det politiska respektive de affärsmässiga verktygen kan verka för att främja en hållbar svensk produktion och konsumtion av livsmedel utifrån de tre perspektiven lönsamhet, social och miljömässig hållbarhet i hela kedjan. 

07
feb
2023

Vallkonferens 2023

2023-02-07 9:00 - 2023-02-08 14:35

Tips externt event!

Välkommen till den fjärde vallkonferensen vid SLU i Uppsala!

09
feb
2023

Informationsträff om EIP Agri

2023-02-09

Tips externt event!

Jordbruksverket informerar om stöd till innovationsprojekt från och med januari 2023.

09
feb
2023

SMART FARMING 2023

2023-02-09 8:30 -16:15

Tips externt event!

Agro Sörmland bjuder in till seminarium på temat: Lantbrukets möjligheter och bidrag i klimatomställningen

09
feb
2023

IUFRO World Congress 2024: Skog och samhälle mot 2050

2023-02-09 10:00 -12:00

Tips externt event!

KSLA: Sverige bjuder in till en världskongress inom skog, klimat och miljö. Följ med på resan mot IUFRO World Congress 2024. Temat är skogens roll inom samhällsutvecklingen mot 2050.

15
feb
2023

Alnarpskonferensen 2023

2023-02-15 13:00 -19:00

Tips externt event!

SLU arrangerar Alnarpskonferensen 2023

07
mar
2023

AKIS tematräff - Innovation, entreprenörskap och digitalisering

2023-03-07 8:30 -15:30

Tips externt event!

Tematräff om exempel på innovationssystem, digitalisering, arbetsmodeller och projekt på regional nivå med koppling till nationella initiativ och omvärld.

16
mar
2023

Mötesplats AKIS 2023

2023-03-16

Tips externt event!

Dags för det årliga evetet: Mötesplats AKIS.