fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Genomförda evenemang

Evenemang Datum
Ekosystemtjänster från skogen - en ny affär? 2022-12-08
Kurs i klimatanpassning och klimatförändringar för dig som arbetar med skogen 2022-12-05
Hur kan vi rekrytera och behålla både kvinnor och män till skogens värdekedja? 2022-11-23
Sensorer inom trädgård och park 2022-11-22
AKIS tematräff - Kommunikation och kunskapsöverföring 2022-11-22
Djurägarseminkurs Östergötland - Växa Sverige 2022-11-21
Ludvig & Co: Hur blir ägarskiftet bäst för er? 2022-11-17
Ludvig & Co: Hur blir ägarskiftet bäst för er? 2022-11-16
Framtidssäkra skogen – Trädslagsval och skötsel i ett föränderligt klimat 2022-11-16
Kurs i klimatanpassning och klimatförändringar för dig som arbetar med skogen 2022-11-14
El från gödselbaserad biogas – bli självförsörjande och sälj överskottet vid elpristoppar 2022-11-11
Innovation week 2022-11-07
Torkning och lagring av spannmål 2 2022-11-02
Lokal matmässa- Business To Business 2022-10-24
Modern teknik för gödselhantering - 8 - Summering av webbinarieserien 2022-10-24
Kurs i klimatanpassning och klimatförändringar för dig som arbetar med skogen 2022-10-24
Modern teknik för gödselhantering - 7 -Fungerar biostimulanter? 2022-10-19
Elmia Lantbruk 2022-10-19
Modern teknik för gödselhantering - 6 - Från idé om biogasproduktion till idag 2022-10-18
Webbinarium med tre startup-bolag som alla utvecklar innovationer för skogsbranschen 2022-10-18
Mjölkveckan 2022 2022-10-17
Modern teknik för gödselhantering - 5 - Det är skillnad mellan kväve och kväve 2022-10-13
Modern teknik för gödselhantering - 4 - N-trimmad gödsel 2022-10-12
Ståndortsanpassning: Rätt träslag på rätt mark 2022-10-11
Modern teknik för gödselhantering - 3 - Hur kan du minska förlusterna när du sprider flytande gödsel? 2022-10-10
Modern teknik för gödselhantering - 2 - Flödesmätning och reglering av flytgödsel 2022-10-07
Ko-konferensen 2022 2022-10-06
Modern teknik för gödselhantering - 1 - Generell omvärldsbevakning 2022-10-04
Hur man bygger ett grönt kluster? 2022-09-29
SLU-studenter på studiebesök 2022-09-28