fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Genomförda evenemang

Evenemang Datum
Växtzon Venture Summit 2018 2018-03-08
Save the dates! - Folkungaland 2018-03-08
Service på landsbygden i fokus 2018-03-08
Betesworkshop - Naturbeteskött 2018-03-06
Skogsbruk och vilt i balans - SLU 2018-03-06
Styrelseutbildning - StyrelseAkademien 2018-02-27
Kollaborativa robotar i livsmedelsindustrin 2018-02-27
Odling av grönsaker och bär – din framtidsbransch! 2018-02-27
Moderna Djurstallar - AgroSörmland 2018-02-27
Mathantverksdag i Östergötland - Eldrimner 2018-02-21
Lantbrukarkonferens 2018-02-14
Viktigt att veta inför SAM 2018 2018-02-13
”GDPR – VAD, VARFÖR, VEM, HUR?" - Växtkraft Kinda 2018-02-08
Fullt hus på Världens viktigaste dag 2018-02-07
Nordic Agro summit - AgroSörmland 2018-02-06
Frukostmöte om klimatklivet och stöd till energiåtgärder i lantbruket 2018-02-02
Hästkraftig innovationsdag - AgroSörmland 2018-01-31
<span style="color:#dd0000;">INSTÄLLT:</span> Frukostmöte Trayhold/SkiftAx 2018-01-26
Bondefika med LRF Konsult 2018-01-25
Robotisering av lantbruket - Alfred Nobel Science Park 2018-01-23
Temadag: Vatten i balans! - Odling i balans 2018-01-18
Grundkurser i ekologisk produktion 2018-01-16
Biodrivmedel och drivmedelsstrategier - Cleantech Östergötland 2018-01-12
Marknadsplaner för kreativa företag 2018-01-11
Från Afghanistan till lantarbetare i Klockrike 2017-12-20
Uppstartsmöte Naturbeteskött - LRF 2017-12-11
Framtidens lantbruk är digitalt – är du synkad? 2017-12-07
AW med LEAD 2017-12-07
Solel som verktyg för hållbarhetsarbete, varumärkesutveckling och marknadsföring 2017-12-06
Ökad svensk ekologisk produktion - LRF 2017-12-05