fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Genomförda evenemang

Evenemang Datum
Välkommen till Besöksnäringsdagen 2018 den 9 november 2018-11-09
Välkommen till Klimatdagen 2018-10-31
(Hur) kan myndighetsutövning vara främjande? 2018-10-25
Totalförsvarskonferens - Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Södermanlands län 2018-10-25
Framtidens mat i och från de nordiska länderna 2018-10-25
Kurs i ekologisk spannmålsodling 2018-10-25
Hästföretagardag om foder och ekonomi 2018-10-24
Slutkonferens för forskningsprogrammet AquaAgri 2018-10-23
Smart farming - ledarskap - AgroSörmland 2018-10-11
Miljönätverket, Nyströmska gymnasieskolan samt CoOperate Coffice bjuder in till ett föredrag med VEGAFISH 2018-10-08
Växtkraft Kinda bjuder in 2018-10-04
Kock och producentmöte 2018-10-02
Bondens egen Marknad - 11/8-29/9 2018-09-29
Från krishantering till motståndskraft och innovation - Linköpings Universitet 2018-09-28
Bonden berättar - Bli matsmart med blockchain 2018-09-20
Framtidens landsbygd - fokus 2040 - Region Östergötland 2018-09-06
Personligt ledarskap - Växtkraft Kinda 2018-09-03
Vretadagen 2018-09-01
Presentation av Region Östergötlands strategi för stöd till utveckling av skogsnäringen 2018-08-17
Trivsel- och mingelkväll med tema Torka - LRF 2018-08-08
Vreta Kluster på plats på Borgeby Fältdagar 2018-06-27
Seminarium vid SLU - smarta animalieproduktionen 2018-06-19
Fluglarver som foder till fisk och fjäderfä - vad har gjorts och hur går vi vidare? 2018-06-19
Frukostseminarium: Lokalproducerad mat, vad kan man hitta inom en 5-mils radie 2018-05-30
Digitalakademin Motala - Almi & Google 2018-05-29
Välkommen på seminarium om ammoniakmätning 2018-05-29
Invigning av växthus och nya studielokaler! - Drivbänk 2018-05-26
Öppet hus i vårt växthus och våra studielokaler - Drivbänk 2018-05-25
Coffee by Prodelox - frukostseminarium 2018-05-22
Bondefika: Håkan Nilsson berättar om sin bok - Folke åker till landet 2018-05-17