fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Genomförda evenemang

Evenemang Datum
AKIS tematräff: Affärsmodells-innovation inom odling 2023-02-01
Greppa Näringen och närings-belastning - om rådgivning, utvärderingsresultat och rekommendationer 2023-01-30
Recruitment Fair 2023 Norrköping 2023-01-26
SustAinimal: Grazing living lab seminar - Grazing in the North 2023-01-26
Recruitment Fair 2023 Linköping 2023-01-25
Mer ska bli mat – minskat svinn och ökad resurseffektivitet i produktionen 2023-01-25
Minska utsläppen av koldioxid - testa din idé på Ebbeparks Draknäste 2023-01-24
TEMADAG: Så uppnår vi mer lokal mat i de offentliga köken 2023-01-20
Hur kan nya stålkoncept skapa värde i lantbruket? 2023-01-17
Du och ditt företag på Landsbygden! 2022-12-16
Förnybara drivmedel från skogen 2022-12-14
Ekosystemtjänster från skogen - en ny affär? 2022-12-08
Kurs i klimatanpassning och klimatförändringar för dig som arbetar med skogen 2022-12-05
Hur kan vi rekrytera och behålla både kvinnor och män till skogens värdekedja? 2022-11-23
Sensorer inom trädgård och park 2022-11-22
AKIS tematräff - Kommunikation och kunskapsöverföring 2022-11-22
Djurägarseminkurs Östergötland - Växa Sverige 2022-11-21
Ludvig & Co: Hur blir ägarskiftet bäst för er? 2022-11-17
Ludvig & Co: Hur blir ägarskiftet bäst för er? 2022-11-16
Framtidssäkra skogen – Trädslagsval och skötsel i ett föränderligt klimat 2022-11-16
Kurs i klimatanpassning och klimatförändringar för dig som arbetar med skogen 2022-11-14
El från gödselbaserad biogas – bli självförsörjande och sälj överskottet vid elpristoppar 2022-11-11
Innovation week 2022-11-07
Torkning och lagring av spannmål 2 2022-11-02
Lokal matmässa- Business To Business 2022-10-24
Modern teknik för gödselhantering - 8 - Summering av webbinarieserien 2022-10-24
Kurs i klimatanpassning och klimatförändringar för dig som arbetar med skogen 2022-10-24
Modern teknik för gödselhantering - 7 -Fungerar biostimulanter? 2022-10-19
Elmia Lantbruk 2022-10-19
Modern teknik för gödselhantering - 6 - Från idé om biogasproduktion till idag 2022-10-18