fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Genomförda evenemang

Evenemang Datum
Premiärvisning av Grow In Chamber 2019-02-01
Styrelseutbildningar Östergötland 2019-01-29
Morgondagens lantbruk – Östra götalandsregionen tar ledningen 2019-01-28
Skogsmarksprisers utveckling 2018 2019-01-24
Att hitta, behålla och utveckla framtidens stjärnor 2019-01-23
Fosfor i Balans 2019-01-17
Intresserad av hur du kan få bästa vallfodret? 2018-12-11
Välkommen på en digital lunch 2018-11-23
Möjligheterna med fossilfritt lantbruk 2018-11-22
Maltkorns mästardagen 2018-11-20
Informationsmöte om fiskodling på land 2018-11-13
Välkommen till Besöksnäringsdagen 2018 den 9 november 2018-11-09
Välkommen till Klimatdagen 2018-10-31
(Hur) kan myndighetsutövning vara främjande? 2018-10-25
Totalförsvarskonferens - Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Södermanlands län 2018-10-25
Framtidens mat i och från de nordiska länderna 2018-10-25
Kurs i ekologisk spannmålsodling 2018-10-25
Hästföretagardag om foder och ekonomi 2018-10-24
Slutkonferens för forskningsprogrammet AquaAgri 2018-10-23
Smart farming - ledarskap - AgroSörmland 2018-10-11
Miljönätverket, Nyströmska gymnasieskolan samt CoOperate Coffice bjuder in till ett föredrag med VEGAFISH 2018-10-08
Växtkraft Kinda bjuder in 2018-10-04
Kock och producentmöte 2018-10-02
Bondens egen Marknad - 11/8-29/9 2018-09-29
Från krishantering till motståndskraft och innovation - Linköpings Universitet 2018-09-28
Bonden berättar - Bli matsmart med blockchain 2018-09-20
Framtidens landsbygd - fokus 2040 - Region Östergötland 2018-09-06
Personligt ledarskap - Växtkraft Kinda 2018-09-03
Vretadagen 2018-09-01
Presentation av Region Östergötlands strategi för stöd till utveckling av skogsnäringen 2018-08-17