fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Genomförda evenemang

Evenemang Datum
Fördubblad livsmedelsexport till 2030 – hur då? 2019-04-23
Slutworkshop för projektet Digitalt Fjäderfästall 2019-04-02
Det Digitala Djuret 2019-03-27
Årsstämma Lantmännen, Östergötland 2019-03-26
Sustainable Aquaculture at local and global scales 2019-03-21
Årsstämma Gullbergs Häradsallmänning 2019-03-20
Food Tech 2019 2019-03-18
Årsstämma Södra Skog, Östergötland 2019-03-14
Kick-off för Agtech 2030 2019-03-13
Årsstämma LRF Östergötland 2019-03-12
Premiärvisning av Grow In Chamber 2019-02-27
EXPORT AV LIVSMEDEL - marknad och möjligheter! 2019-02-25
Framtidens lantbruk 2019-02-13
Premiärvisning av Grow In Chamber 2019-02-12
Premiärvisning av Grow In Chamber 2019-02-07
Premiärvisning av Grow In Chamber 2019-02-01
Styrelseutbildningar Östergötland 2019-01-29
Morgondagens lantbruk – Östra götalandsregionen tar ledningen 2019-01-28
Skogsmarksprisers utveckling 2018 2019-01-24
Att hitta, behålla och utveckla framtidens stjärnor 2019-01-23
Fosfor i Balans 2019-01-17
Intresserad av hur du kan få bästa vallfodret? 2018-12-11
Välkommen på en digital lunch 2018-11-23
Möjligheterna med fossilfritt lantbruk 2018-11-22
Maltkorns mästardagen 2018-11-20
Informationsmöte om fiskodling på land 2018-11-13
Välkommen till Besöksnäringsdagen 2018 den 9 november 2018-11-09
Välkommen till Klimatdagen 2018-10-31
(Hur) kan myndighetsutövning vara främjande? 2018-10-25
Totalförsvarskonferens - Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Södermanlands län 2018-10-25