fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Genomförda evenemang

Evenemang Datum
Hushållningssällskapets prisceremoni för innovationstävlingen Agtech Challenge (digitalt) 2021-10-07
Hagdahlsakademiens högtidssammankomst 2021 2021-10-06
Society Quest – Klimatanpassning, hållbar konsumtion och minskat matsvinn 2021-10-01
Öka proteinutbyte och lönsamhet i vallen 2021-09-30
Så når du dina målgrupper i en tid när antalet digitala kanaler är enormt 2021-09-23
Webinarium – Bli en säkrare chef och ledare 2021-09-22
Dialogmöte om proteinskiftets möjligheter regionalt 2021-09-21
Årets Kock Talks 2021-09-14
Växtzon2/Swedish Scaleups – Lärande och spridningskonferens 2021-09-10
Seminarium: Finansiering och riskvilligt kapital i svenskt jordbruk 2021-09-09
Hur kan vi påverka våra kunder att välja ny teknik och hållbara produkter? 2021-09-08
Seminarium: Säker digitalisering för lantbruket 2021-09-03
Webbinarie: Är framtiden för skogen redan här? 2021-05-24
Digitalt event: Biogödseldagen 2021-05-21
Digitalt EDAY 2021 2021-05-11
Elfordon i lantbruket 2021-05-10
Innovativa investeringar för gröna näringar 2021-04-13
Webbinarium om fågelinfluensa 2021-04-07
Fortbildningskurs – Hur ser marknaden ut för frilandsodlade grönsaker 2021-03-31
Digital förpackningskurs 2021-03-23
Webbinarium: Hållbara investeringar i de gröna näringarna 2021-03-17
Webbinarium: Jordbruksmarken som en del i krisberedskapen 2021-02-12
Cook along lunch 2021-02-05
Matsystem & Resiliens - vad har vi lärt av pandemin? 2021-02-03
Styrelsearbete i praktiken - introduktion 2021-02-03
Webbinarie: Kolinlagring 2021-01-29
Webinarium: Samzoner för att gynna biologisk mångfald 2021-01-28
Agrodagen 2021: Hållbar och stark tillväxt 2021-01-27
Webbinarium: Att arbeta med Lean i grönsaksodling 2021-01-21
Webbkurs: Insekter och svampsjukdomar i grönsaker 2021-01-21