fbpx

 • Vreta Kluster Konferens & Event

Webbinarium: Jordbruksmarken som en del i krisberedskapen

Den 12 februari arrangerar Vreta Kluster tillsammans med LRF Östergötland ett webbinarium om resursen jordbruksmark och dess användning. 

Program

 • 8.30 Sveriges livsmedelsstrategi och krisberedskap - vi behöver öka mängden mat producerad och konsumerad i Sverige
  – Carl Fredrik Graf, landshövding Östergötland
  08.50  Exploatering av jordbruksmark- historik och förslag för framtiden
  - John Andersson, Jordbruksverket 

   09.20 Markhushållning i Sverige – jämförelse mellan olika länder och olika strategier
  - Anders Larsson, SLU
  10.10 Verktyg och metoder för integrering av ekosystemtjänster i planering och byggande 
  - Arkitekt Ulrika Stenkula, Gaia arkitektur och styrelseledamot C/O City-föreningen 
  10.30 Urbanisering och livsmedelsproduktion i en tillväxtregion på slätten – en utmaning för kommunens planering
   Mjölby kommun, Magnus Hultegård

   10.50 Diskussion och summering - vad vill vi framföra till riksdagspolitikerna?
  11.45 Paneldiskussion politiker – hur kan vi styra mot en mer robust tillväxt av städerna, inkl ökad matproduktion och därmed bättre beredskap?
  Deltagande politiker är Magnus Oscarsson (KD), Johan Löfstrand (S), John Widegren (M) och Muharrem Demirok (C). 
  12.30 Avslut

TID: 12 feb kl 08.30-12.30
PLATS: Digitalt på länk 
LÄNK TILL STREAM:  https://youtu.be/FrAhRmnVrP8
 

Presentationer

pdfJohn Andersson, Jordbruksverket - Exploatering av jordbruksmark - historik och förslag för framtiden

pdfAnders Larsson, SLU Alnarp - Markhushållning i Sverige jämförelse mellan olika länder och olika strategier

pdfUlrika Stenkula, Gaia arkitektur - Verktyg och metoder för integrering av ekosystemtjänster i planering och byggande

pdfMagnus Hultegård, Mjölby kommun - Urbanisering och livsmedelsproduktion i en tillväxtregion på slätten – en utmaning för kommunens planering

 

 

Detaljer

Datum 2021-02-12
Slutar 2021-02-12