fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Skogen som samhällsbyggare

Trähus - ett sätt att nå klimatmålen vid bostadsproduktion

I Sverige är 70% av ytan täckt av skog, i Östergötland består nästa två tredjedelar av skog, och tillväxten är dubbelt så stor som avverkningen. Skogen i Sverige har en nettoinbindning om 40 miljoner ton koldioxid per år, vilket motsvarar 67 % av de totala svenska utsläppen.

Att använda trä som råmaterial vid husbyggnation är ett bra sätt att hålla denna koldioxid bunden under lång tid. Träet har också en egen estetik och ger lättare konstruktioner än t.ex. betong.  Kan vi bygga fler snygga, smarta, hållfasta och klimatsmarta flerbostadshus och kontorsbyggnader i trä? Hur kommer vi igång med detta? Vilka är utmaningarna? Och möjligheterna? Hur resonerar kommuner vid detaljplanering för att styra mot ett klimat smartare byggande? Går det att styra?

I detta seminarium lyfter många intressanta talare som dessa frågor från olika perspektiv. Vi hoppas att du som är intresserad av samhällsbyggnad, klimatlösningar, skog, bioråvara med mera vill delta i detta och den spännande diskussion som kommer att uppstå när olika perspektiv möts!

Seminariet anordnas inom projektet Regionala insatser för Skogsstrategin i Östergötland - läs mer här >>>

Tid: 9:00 - 12:00
Plats: Vreta Kluster

Agenda

Valla Berså – Linköpings första flerbostadshus i KL-trä som ett privat fastighetsföretag, Lindstén Fastigheter, byggde 2016-2018. Eva Lindstén berättar om varför de valde trä och vilka erfarenheter projektet har gett.
Växjö – Europas första moderna trästad – Johan Thorsell - Växjö kommun
Att bygga med CLT byggsystem – Urban Blomster - Södra
Trä som ett byggmaterial vid flerbostadshus. Barbara Vogt, White Arkitekter
Paneldiskussion

Moderator är Tomas Nord, doktor och lektor i industriell ekonomi på Liu

Efter seminariet erbjudslunch till självkostnadspris.

 DOKUMENTATION

1-Linda_Malmén_-_Linköpings_kommun.pdf

2-Eva_Lindstén_-_Lindsténs_fastigheter.pdf

 3-Johan_Thorsell_-_Växjö_Kommun.pdf

4-Urba_Blomster_-_Södra.pdf

5-Barbara_Vogt_-_White_Arkitekter.pdf

Detaljer

Datum 2019-12-11
Slutar 2019-12-11