fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Seminarium: Säker digitalisering för lantbruket

Linköpings Science Park och Linköpings universitet bjuder in till seminarium för att presentera rapporten "Säker digitalisering för lantbruket", som tagits fram inom ramen för Agtech 2030. Ett tillfälle för dig som är verksam inom lantbrukets värdekedja och vill veta mer om säker digitalisering. Hur kan vi dra nytta av detta inom fler samhällsviktiga funktioner och öka Sveriges robusthet?Ta del av rapportpresentationen och en spännande paneldiskussion med deltagare från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), LantmännenVäderstadCygateSectraoch lantbruksföretag.

NÄR: 3 september kl. 10.00 -12.00

VAR: Delta digitalt eller delta på plats på Vreta Kluster, Östergötland (begränsat antal platser).

Anmäl dig senast den 31 augusti.

PROGRAM

Välkomna: Agtech 2030
Vad gör vi och varför berör det alla?

Rapportpresentation
Vad som är unikt inom lantbruket vad gäller digitalisering samt framtida utmaningar och möjligheter. 

Paneldiskussion
Representanter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Lantmännen, Väderstad, Cygate, Sectra och lantbruksföretag.

Frågeställningar:
- Digitalteknikens möjligheter idag.
- Vilka utmaningar står vi inför? På företagsnivå och samhällsnivå.
- Vad kan vi göra gemensamt för att säkra hela lantbrukets värdekedja?
 
 
A0F4D97176B5277B94B0034DFF405AD728CE6B93

Detaljer

Datum 2021-09-03
Slutar 2021-09-03