fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Robust digitalisering i jordbruket - hur gör man, och vem ansvarar för vad?

I detta seminarium, som anordnas på Vreta Kluster, vill vi bidra till att identifiera både sårbarheter och möjliga åtgärder för en ökad robusthet i lantbrukets livsmedelsproduktion.  Vi riktar oss till lantbrukare, teknikföretag, forskare och innovationsaktörer, och vill bidra till utbyte av kunskap och erfarenheter, identifiera forsknings- och utvecklingsbehov, samt skapa affärsmöjligheter. Ett av målen med dagen är att bilda ett nätverk av intresserade inom Cyberly, för att jobba vidare med dessa frågor. 

Läs mer här!

Se seminariet i efterhand och intervjuer med Peter Borring, Agtech 2030, och Tomas Westlund, RISE, här nedan.   

Inspelningen

 Peter Borring

Tomas Westlund

Seminariet bevakades av SVT. Se deras nyhetsinslag här: 

Bonden: ”Ny digital teknik inom lantbruket gör oss sårbara” | SVT Nyheter

Detaljer

Datum 2023-11-06
Slutar 2023-11-06