fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Optimera din arbetsdag med ChatGTP: En introduktionsguide om AI för små företag inom de gröna näringarna

Vreta Kluster och AgroÖrebro arrangerar, i samarbete med Länsstyrelsen Östergötland och Länsstyrelsen Örebro, en serie översiktliga webinarier om digitala hjälpmedel som kan vara till nytta för företag i gröna näringar. Det blir tre tillfällen varav denna föreläsning är den första. 

Ola Albrektsson, AgroÖrebro, presenterar översiktligt hur man kan använda ChatGPT. 

Innehåll: 

  • Vad är ChatGPT och varför är det relevant för små företag?
  • Användningsområden för små företag på landsbygden - kundservice, marknadsföring, affärsassistans
  • Skapa ett konto och betalningsinformation
  • Steg-för-steg guide för att installera och logga in på ChatGPT
  • Enkla tips och tricks 
  • Rekommenderade plugins och tillägg
  • Praktiska exempel och demo

Läs mer här!

Kurstillfällena arrangeras inom projektet Grön Ökad Digitalisering för Affärsutveckling, GÖDA, som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, via Tillväxtverket. GÖDA har som syfte att kartlägga vilka möjligheter och utmaningar lokala livsmedelsproducenter och mathantverkare står inför kopplat till digitaliseringen och att åtgärda kunskapsluckorna som hittas med hjälp av korta utbildningar och seminarier. Målet med detta är att öka konkurrenskraften för svenska närproducerade livsmedel. Läs mer om projektet här

Detaljer

Datum 2023-11-09
Slutar 2023-11-09