fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Innovativ grovfoderodling och ny teknik - Svenska Vallföreningen

Årsmötesseminarium och årsmöte i Svenska Vallföreningen

Program
09.30 Samling och kaffe
10.00 Välkommen hälsar Anna Carlsson, ordförande
Presentation av EU-projektet Inno4Grass,
Nilla Nilsdotter-Linde, SLU, Inst. för växtproduktionsekologi
10.20 Vallproduktion med nya grepp,
Nicolaus Cederblad, lantbrukare med nötköttsproduktion
Margareta Dahlberg, rådgivare, MD Lantbruksråd
11.20 Bete om hästen får välja – smaklighet och produktion
Margareta Bendroth, Hushållningssällskapet Sjuhärad
12.00 Lunch
12.50 4D4F – presentation av ett EU-projekt om sensorer
i produktion och nyttjande av grovfoder
Margareta Emanuelson, SLU, Fakulteten för veterinärmedicin
och husdjursvetenskap
13.20 Teknik och tidpunkt för vallinsådd
Per Ståhl, Hushållningssällskapet, Östergötland
14.00 Visning av såmaskinen Cameleon, Gothia redskap AB
14.30 Kaffe
14.45 Årsmöte – Svenska Vallföreningen
15.25 Avslutning

pdfLäs inbjudan här.

Detaljer

Datum 2017-11-28