fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

(Hur) kan myndighetsutövning vara främjande?

Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland bjuder in till:
(Hur) kan myndighetsutövningvara främjande?

De senaste åren har ett antal myndigheter i Sverige utvecklat sina arbetssätt för att både uppnå högre regelefterlevnad och underlätta för företag och medborgare att göra rätt (”främjande myndighetsutövning”). Under denna inspirations- och kunskapsdag inom ramen för länets arbete med utveckling av myndighetsutövning, tillsyn och den regionala livsmedelsstrategin, får du ta del av beprövade modeller, nationell- och internationell utveckling och forskning kring myndighetsutövning och tillit samt
goda exempel på processer i stat och kommun där man har gått från ettkontrollerande- till ett mer serviceinriktat och främjande perspektiv.

Tid: Torsdag 25 oktober kl. 10:00-16:00, fika serveras från kl. 09:00
Plats: Vreta Kluster, Klustervägen 11, Vreta Kloster
Kursavgift: Inspirationsdagen är kostnadsfri. Vid utebliven närvaro debiteras 800kr Lunch ingår.
Målgrupp: Tjänstepersoner och beslutsfattare inom tillsyns- och tillväxtverksamheter på kommuner, länsstyrelse och andra myndigheter
Anmälan: Anmäl dig här, senast 17/10.


Preliminärt program
09.00-10.00 Registrering och fika
10.00-10.10 Välkommen!
Presentation av syftet med dagen och kopplingen till regionens livsmedelsstrategi. Länsstyrelsen Östergötland & Region Östergötland
10.10-10.30 Beskrivning av dagen. Presentation av Tillitsreformen och ”Svensk och internationell myndighetsutövning i förändring”. Ola Granholm Framväxtbolaget/Tillväxt & Tillsyn
10.30-11.25 Från fruktad skattefogde till uppskattad servicemyndighet, KarolinWallström verksamhetsutvecklare Skatteverket
11.30-12.00 Hur kan man bygga en effektiv, strukturerad och likvärdig tillsyn med kompetent vägledning till kommuner och nationellamyndigheter över hela landet? Vägen till framgång nås genom processer med människor. Caroline Amundsson, nationell
tillsynssamordnare, Länsstyrelsen Östergötland
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 (Hur) kan man höja regelefterlevnaden och som positiv bieffekt få ett bättre företagsklimat? Markus Svensson och Martin Clarstedt,grundare Tillväxt & Tillsyn
14.00-14.15 En kort inblick i projektet ”Främjande myndighetsutövning” i samverkan mellan fem dalakommuner. Ola Granholm
14.15-15.45 Gruppvis diskussion och reflektion inom respektive organisation inkl fika
15.45-16.00 Summering av diskussioner. Vad blir nästa steg, hur går vi vidare?

Du som har frågor om dagen är varmt välkommen att kontakta Helena Stolt Olsson, funktionschef Länsstyrelsen Östergötland, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller 010-223 54 84.

Varmt välkommen!

Medverkande
Ola Granholm, Framväxtbolaget/Tillväxt & Tillsyn
Moderator för dagen. Driver Framväxtbolaget i Dalarna AB där han jobbar med
kommunal utveckling. Ola har tidigare varit verksam som omvärldsanalytiker och
kommunal utvecklingschef. Han jobbar nu med främjande myndighetsutövning och
hur man på olika sätt kan höja kommunens attraktivitet för medborgare/företagare.

Karolin Wallström, Skatteverket Verksamhetsutvecklare (beteendevetare och framtidsstrateg) på Skatteverket.
Ansvarig för att få Skatteverket ta klivet in i framtiden. Karolin är tidigare verksam
som kriminolog och analytiker på Skatteverket och Brottsförebyggande rådet

Caroline Amundsson, Länsstyrelsen Östergötland
Nationell samordnare för länsstyrelsernas tillsynsnätverk för alkohol och tobak samt
ledamot i den nationella styrgruppen i statliga Tillsynsforum. Arbetar också internt
på Länsstyrelsen med tillsynsutveckling och krisberedskap

Markus Svensson, Tillväxt & Tillsyn
Markus är, tillsammans med Martin, grundare av Tillväxt & Tillsyn. Markus
intresserar sig för alla dimensioner av hållbarhetsbegreppet, såväl miljömässigt och
socialt som ekonomiskt. Markus har stor erfarenhet av främjande
myndighetsutövning, föreläsningar i 50 kommuner och internationella lärresor. Till
vardags är Markus hållbarhetsstrateg i Rättviks kommun.

Martin Clarstedt, Tillväxt & Tillsyn
Martin är, tillsammans med Markus, grundare av Tillväxt & Tillsyn. Erfaren
föreläsare inom främjande myndighetsutövning med särskilt fokus på miljöområdet.
Martin har också stort fokus på forskning och utveckling kopplat till samspel och
beteende inom tillsynsområdet. Till vardags är Martin Miljö- och byggchef i Rättviks
kommun.

Detaljer

Datum 2018-10-25
Slutar 2018-10-25

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2