fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Hur kan innovationer bidra till att sänka lantbrukarens kostnader i djurhållningen?

Elisabeth Nilsson, tidigare landshövding i Östergötlands län, är utsedd av regeringen att analysera hur de svenska djurskyddsbestämmelserna påverkar livsmedelsproducenters konkurrenskraft i förhållande till livsmedelsproducenter i andra medlemsstater inom EU. I uppdraget ingår även att undersöka möjliga åtgärder, inklusive regelförenklingar, för att med bibehållna högt ställda djurhållningskrav stärka konkurrenskraften för svensk livsmedelsproduktion. Den 11 oktober kommer hon till Vreta Kluster för att berätta om utredningsuppdraget. Därefter ges en översikt av innovationer som kan bidra till sänkta kostnader, några case presenteras och branschrepresentanter berättar om behov, utmaningar och  innovationsidéer. 

Syftet med detta seminarium är att ge en bild av vilka innovationer som redan finns på marknaden, eller som är nära implementering, som kan hjälpa till att sänka lantbrukarnas kostnader i djurhållningen, med ett bibehållet starkt djurskydd. Vi har bjudit in forskare och experter från branschen för omvärldsspaning, kunskapsutbyte och diskussion kring var vi står idag, och identifiera viktiga steg för att komma framåt. 

Vi riktar oss till branschexperter, teknikföretag, rådgivare och lantbrukare, och hoppas bidra till utbyte av kunskap och erfarenheter, identifiera ev hinder för att innovationerna kan användas av svenska lantbrukare och vilka steg som är viktigast att ta för att gynna en positiv utveckling för svenska livsmedelsföretagare  Seminariet arrangeras på uppdrag av utredaren, i samarbete mellan Vreta Kluster, Agtech 2030 och SustAinimal. 

Se program och anmäl dig här!

Detaljer

Datum 2023-10-11
Slutar 2023-10-11
Plats Vreta Kluster