fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Hjälp till att utveckla en nyskapande investeringsplattform för svenskt lantbruk!

Gårdskapital utvecklar nu en prototyp av investeringsplattform och behöver din feedback. Med ökad osäkerhet i världen och alltmer oförutsägbart väder står lantbruket inför många möjligheter, men även utmaningar. Ökad lokal produktion, energieffektivitet, dränering, bevattning, ny smart teknologi, förädling, direktförsäljning, ja listan av relevanta investeringar på gårdsnivå kan göras lång. Men alla investeringar kräver kapital och finansiering, och här upplever många lantbrukare ett finansieringsgap. När banken och det egna kapitalet inte räcker till - vart vänder man sig då?

I många länder, bland annat USA, Österrike och Frankrike, har gräsrotsfinansiering därför växt fram som en kompletterande källa till finansiering. Det vill säga att individuella investerare, såväl småsparare som större investerare, lånar ut sitt kapital till lokala jordbruksföretag. Nu är detta på väg även till Sverige. 

Gårdskapital utvecklar, med stöttning av Vreta Kluster, en sådan investeringsplattform anpassad till det svenska jordbruket. Projektet finansieras av Jordbruksverket, EU, och Vinnova. Vi har nu utvecklat en prototyp, som vi gärna vill ha in feedback på, så att det fortsatta utvecklingsarbetet går åt rätt håll. Vi bjuder därför härmed in en referensgrupp med lantbrukare och investerare till presentation och diskussion på Vreta Kluster, och hoppas att du vill delta!

Se program och anmäl dig här!

Detaljer

Datum 2023-10-19
Slutar 2023-10-19
Plats Vreta Kluster