fbpx

  • Vreta Kluster Konferens & Event

Gödselbaserad biogas - så förädlar du din produkt och hittar köpare

Biogas är en klimatsmart produkt och det är i lantbruket som potentialen till ökad volym finns. Det finns idag ett stort intresse för att köpa biogas och använda som drivmedel eller för ersättning av gasol i industrin, antingen som uppgraderad gas eller som förvätskad biogas, LBG.

Många lantbruksföretag har byggt en biogasproduktion för att utvinna biogas ur gödsel eller andra substrat, och andra står i begrepp att investera. I detta seminarium presenteras:

  • Hur du kan bygga din egen mack på gården för att tanka företagets egna traktorer och lastbilar
  • Teknik för uppgradering respektive förvätskning av gasen, för försäljning till uppköpare som säljer vidare till tredje part
  • En uppdatering kring nuläget vad gäller skatter och ersättningar

När: Den 16 mars klockan 09.30-12.30

Var: Digitalt, länk skickas ut till alla anmälda

Pris: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här

Dagen anordnas inom Jordbruksverkets projekt Minskad klimatpåverkan och förnybar energi och finansieras med medel från EU:s landsbygdsprogram.

Detaljer

Datum 2023-03-16
Slutar 2023-02-16